Priserne på TV pakker i 2020 er nu lagt fast. De bliver som følgende, med 2019-priserne i parentes:

Pakke 1: 207,-  (197,-)

Pakke 2: 451,-  (411,-)

Pakke 3: 625,-  (595,-)