Priserne på TV pakker i 2019 er nu lagt fast. De bliver som følgende, med 2018-priserne i parentes: Pakke 1: 197,-  (166,-) Pakke 2: 411,-  (381,-) Pakke 3: 595,-  (579,-)

Læs mere